Om Fager Skog FUS barnehage

Fager Skog FUS barnehage AS åpnet dørene første gang 2008 og er en av FUS kjedens mange barnehager. Barnehagen driftes som et non-profit aksjeselskap. Vi har plass til ca 68 barn og  15 ansatte hvorav ca 90 % har barnehagefaglig utdanning. Åpningstider: 7-17. Åpent hele året, med unntak av helligdager/offentlig høytidsdager og 5 planleggingsdager.

Vår barnehage skal kjennetegnes av et engasjert personale som er glødende, skapende og tilstedværende for barna.  Vi er opptatt av at vi sammen med barna skal gi leken plass og utviklingsmulighet i hverdagen. Ønsker du å se vår årsplan eller har spørsmål, ta kontakt med daglig leder: Lena Moe; Tlf: 66913670/91339533. epost: dl.fagerskog@bhg.no

Fager Skog FUS barnehage, Tajbråtveien 15, 1454 Fagerstrand.

Tlf: 66962555